Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2008

ΕΥΧΗ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ Γ


Ό τάς κοινάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος
προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί τώ ονόματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγειλάμενος, αυτός και νύν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν, εν τώ παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της σής αληθείας και εν τω μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος.


ο…χαρισάμενος(εσύ, που μας εχάρισες). Αντικείμενα: τάς κοινάς και συμφώνους.

προσευχάς ημίν(τις προσευχές αυτές σε μας).

επί τώ ονόματί σου(χάρις στο δικό σου όνομα).

ο…επαγγειλάμενος…παρέχειν τας αιτήσεις(ο οποίος υποσχέθηκες να ικανοποιείς τις αιτήσεις-παρακλήσεις).
Σε ποιους να ικανοποιείς τις αιτήσεις; και δυσί και τρισί συμφωνούσι ( και σε δυό και σε τρείς, που συμφωνούν).

συμφωνούσι: Είναι Μετοχή Ενεστώτος του ρήμ. συμφωνώ.

αυτός…πλήρωσον τας αιτήσεις των δούλων σου ( εσύ
ικανοποίησε τα αιτήματα, τις παρακλήσεις, των δούλων σου).
Το αυτός σημαίνει εσύ ο ίδιος.

χορηγώ ( προσφέρω, δίνω), χορηγών(δίδοντας).
Τροπική μετοχή.

εν τώ παρόντι αιώνι ( στον παρόντα αιώνα, αυτόν εδώ, τον
αιώνα). Αιών είναι η ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: